• predaj produktov Energy a Joalis
  • poradenstvo pri výbere produktov
  • zisťovanie príčin chorôb prístrojom Salvia
  • zisťovanie vhodnej stravy
  • zisťovanie alergií
Kontakt:   Mgr. Darina Nováková
tel. č.: 0915 630 498